CÔNG TY TNHH POLYCOM

Địa chỉ: Lô C.II.I-1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 2513 514 383~5 | Fax: (+84) 2513 514 386

Email: info@polycomplastic.com / polycom.ltd@gmail.com

Trang web: www.polycomplastic.com

  • CAPTCHA code
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Làm lại Gửi